FB Participácia Levice FB Participácia Levice

Novinky Novinky

Späť

Videozáznam Participatívny rozpočet - Levice, 20. a 21. 5. 2015

Priemerne (0 Hlasy)


O projekte O projekte

Prvé oficiálne verejné stetnutie k téme participácie

20.5.2015 Mestský úrad Levice

   

Výsledky verejného stretnutia

 

 

Téma Témy z úvodu stretnutia 4 z workshopu
Kultúra Kultúra v mestských častiach Počet akcií pre verejnosť a podpora umelcov
  Hudobný súbor Propagácia – moderné média, TV, internet
  Podpora akcií Zľavnené vstupné pre Mládež – dobrovoľné vstupné
  Mestské divadlo Mestské divadlo – budova Slovanu – kultúrne priestory, Družba
     
Rodiny a deti a mládež deti na námestia a do centra mesta Revitalizácia a čistota detských ihrísk
  ihriská pre deti a mládež Využitie a podpora Oztiek pri zapájaní mládeže
  športoviská Prevencia proti vandalizmu a kriminality – Kamerový systém a mestská polícia – ochrana, bezpečnosť
  strážené detské kútiky, ihriská Dopravné ihrisko a bezpečnosť cyklotrás
  aktivizácia mládeže Prepojenie aktivít mládeže a seniorov
  problémové správanie detí a mládeže  
A Seniori starší ľudia v mestských častiach  
     
Mestské časti zveľadenie mestských častí Cyklotrasa – prepojenie mestských častí, náučné chodníky, turizmus
  aktivizácia mládeže Oddychové zóny v mestských častiach – ihriská, altánky, ohniská, lavičky,
  chodníky Koordinácia mestských častí – spoločné presadzovanie záujmov
  spolužitie s Rómskou komunitou Seniori – spolupráca, kluby, monitoring, strava
     
Verejný priestor nedostatok odpadkových košov Revitalizácia Schollerovho parku
  čistota verejných priestorov Levický amfiteáter
  vandalizmus Revitalizovanie ciest, vegetácie
  kriminalita Čistota a kultúra prostredia – vandalizmus, mobiliár, lavičky, odpadkové koše
  Architektúra – komplexnosť mesta  
  Levický amfiteáter  
  Kvalita verejných priestorov  
  Revitalizácia mestského starého parku  
  Psíčkarské témy – koše, venčoviská  
  športoviská  
  Revitalizácia mestského starého parku  
  Kúpaliská  
  Zeleň – doddzchové zóny  
     
Tretí sektor podpora tretieho sektora  
  Medulienka – strecha, omietka, kosenie, podpora akcií  
     
Mestské zastupiteľstvo otvorená komunikácia  
  dostupnosť poslancov  
  transparentnosť  

 

Viac ifnormácií na http://levice.eu/wiki/

Priemerne (1 Hlas)